Meer persoonlijke gesprekken (16-07-2019)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Meer persoonlijke gesprekken

Meer persoonlijke gesprekken (16-07-2019)

In maart 2017 zijn we gestart met een nieuwe werkwijze. We gebruiken die voor mensen die meer moeite hebben om werk te vinden. Met de mensen spreken we vaker en uitgebreider.

foto Jan Kok: 3 casemanagers Activering

foto Jan Kok: 3 casemanagers Activering

De gesprekken gaan over veel dingen: de Participatiewet, de uitkering, gezondheid, geld, relaties en wonen. Ook hebben we hebben vaker contact. We denken dat mensen daardoor weer meer gaan meedoen in het leven en zich beter gaan voelen. Samen met de Erasmus Universiteit onderzoeken we of het succesvol is.

Stap voor stap omhoog

Drie casemanagers Activering werken op deze manier. Zij zijn er alle 3 zeer tevreden over. Casemanager Dennis zegt: “de meeste mensen die ik spreek hebben het idee dat er naar hen geluisterd wordt. Ondanks de vele problemen die er vaak zijn, willen de meesten toch ‘stapje voor stapje’ de weg omhoog vinden. Bij sommigen gaat het elke keer een stukje beter, anderen hebben soms een terugval. De meeste mensen willen ook echt wat doen, als het maar geleidelijk gaat”.

Casemanager Jacqueline vult aan: “We praten over wat de mensen motiveert en hobby’s. We bekijken wat mensen zelf kunnen doen. De gesprekken gaan over hun kracht, kwaliteiten en successen, zelf de regie terug krijgen. Ook hebben we het over: afspraken maken en wat moet er gebeuren.”

Mensen in het traject hebben een vaste casemanager. “Ik merk dat mensen zelf weer met goede ideeën en plannen komen. Vorige maand heeft iemand zelf werk gevonden. Het grote succes is dat diegene dat op eigen kracht heeft gedaan” vertelt Jacqueline enthousiast.

Top