Meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers in regionale tuinbouw (25-02-2020)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers in regionale tuinbouw

Meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers in regionale tuinbouw (25-02-2020)

Wethouder Jan Willem Schuurman heeft vrijdag 14 februari het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. In totaal tekenden ruim dertig overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en ondernemers dit akkoord. Doel is om mensen duurzaam aan het werk te krijgen in de tuinbouw in de regio. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar aansluiten.

Foto van de ondertekening

Foto van de ondertekening (Foto: GreenPort West Holland)

Schuurman, wethouder in Zuidplas, ondertekende het document namens GR IJsselgemeenten: “Werkgevers in de tuinbouw hebben grote moeite om voldoende personeel te vinden. We merken dat het lastig blijft om een goede match te maken, bijvoorbeeld met mensen die al wat langer werkzoekend zijn. Dankzij dit akkoord gaan we daar gerichter mee aan de slag. We hebben al goede ervaringen met statushouders die in de tuinbouw worden ingezet. Nu kunnen we dat verbreden en versterken. Het akkoord sluit goed aan bij de ambities van het actieplan in gemeente Zuidplas, ‘Op weg naar werk’. Met dat actieplan willen we mensen die in de bijstand zitten ondersteunen om hun kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten.”

Vijf sporen

Om de kloof tussen vraag en aanbod op de tuinbouw te overbruggen gaat aan vijf sporen gewerkt worden. Dit zijn werving, opleiden, ondernemerschap, het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeid.

IJsselgemeenten

Sociale Zaken van IJsselgemeenten richt zich binnen deze samenwerking op het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Frans van der Meij, directeur IJsselgemeenten: “Wij zoeken werkgevers die met ons tijd en energie willen steken in het begeleiden van mensen naar duurzame banen. We leveren dan samen maatwerk met onder meer leer-werktrajecten en trainingen on-the-job. Zo creëren we kansen voor werkzoekenden en werkgevers. ”

Doelen

Concrete doelen in geheel Zuid Holland zijn het begeleiden 3.250 mensen van ‘werk naar werk’, het professionaliseren van 500 ondernemers, het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten, werken aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts en 500 mensen vanuit bijstand en ww laten instromen.

In juni 2019 werd al het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord focust zich op de op alle sectoren en werd ondertekend door 66 partijen en sectoren.

Top