Meest gestelde vragen

HOME  |  Sociale Zaken  |  Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Onze informatielijn beantwoordt dagelijks veel vragen. Hieronder vindt u er een aantal. Ook een vraag? Mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel 010 - 284 84 57 (tussen 8.00 en 12.00 uur).

Aanvraag

Hoe staat het met mijn aanvraag?

Wij nemen zo snel mogelijk een besluit over uw aanvraag. Volgens de wet hebben we acht weken voor aanvragen van een uitkering, bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. De termijn start zodra wij uw aanvraag compleet ontvangen. Zolang u nog (extra) gegevens moet inleveren, duurt het langer.

Betaling

Wanneer wordt de uitkering overgemaakt?

Uw uitkering staat uiterlijk de laatste dag van de maand op uw rekening. Zie het overzicht van de betaaldata.

Het is de laatste dag van de maand. Waarom is mijn uitkering nog niet gestort?

Mogelijk heeft u andere inkomsten (bijvoorbeeld loon of een andere uitkering) en heeft u de loonstrook of inkomensspecificaties nog niet opgestuurd. Doe dit zo snel mogelijk via het online formulier Verzenden documenten. Wij betalen de aanvullende uitkering dan uit. Of uw uitkering is geblokkeerd. Bel ons wanneer het u niet duidelijk is waarom uw uitkering nog niet is gestort.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

Wij betalen uw vakantiegeld in de maand juni (aan het eind van de maand) uit. Als er beslag op uw uitkering ligt of wij verrekenen een schuld met uw uitkering, dan krijgt u geen vakantiegeld. Het vakantiegeld gaat dan naar de aflossing van uw schuld(en). Stopt uw uitkering? Dan betalen we het vakantiegeld uit als de administratie is afgehandeld.

Betaalspecificatie en statusoverzicht

Krijg ik iedere maand een betaalspecificatie?

Nee, u ontvangt alleen een betaalspecificatie als uw uitkering wijzigt. Bijvoorbeeld bij veranderingen van: de landelijke bijstandsnorm (in januari en juli), uw woon- of leefsituatie of de hoogte van uw inkomsten uit werk of andere uitkering. Blijft uw uitkering hetzelfde als de vorige maand? Dan krijgt u geen nieuwe betaalspecificatie.

Op de achterkant van de betaalspecificatie staat uw statusoverzicht. Hierin staat de informatie die we over u hebben. Hiermee bepalen we uw recht op en de hoogte van uw uitkering. U controleert of de gegevens op de betaalspecificatie en het statusoverzicht (nog) juist zijn. Als dat niet zo is, vult u een wijzigingsformulier in en levert dit binnen één week in.

Ander inkomen

Heeft Sociale Zaken mijn loonstroken/betaalspecificaties ontvangen?

Uw loonstroken/betaalspecificaties levert u zo snel mogelijk in via het online formulier Verzenden documenten. U krijgt direct een e-mail terug met een bevestiging dat we uw gegevens hebben ontvangen. U kunt uw loonstroken ook insturen met de post of inleveren bij de balie.

Ik krijg mijn loon per vier weken uitbetaald. Van de laatste week heb ik nog geen loonstrook ontvangen. Ik zit nu zonder geld. Wat moet ik doen?

U kunt een schatting maken van uw loon van deze week. Mail dit naar sozafinancien@ijsselgemeenten.nl. We vullen uw inkomsten aan volgens uw schatting. Als u daarna uw loonstrook inlevert, maken we een definitieve berekening. De volgende maand verrekenen we dat met uw uitkering of u krijgt een nabetaling.

Mijn uitkering is een aanvulling op mijn loon, maar ik heb niet gewerkt deze maand.

Stuur een e-mail naar sozafinancien@ijsselgemeenten.nl. Hierin vertelt u welke periode of maand u niet heeft gewerkt. Daarna betalen we uw uitkering.

Afspraken afzeggen

Hoe kan ik me afmelden voor een afspraak of bijeenkomst op het Werkplein IJsselgemeenten?

Zijn er dringende redenen waardoor u niet aanwezig kunt zijn? Bel minimaal één werkdag vóór uw afspraak tussen 8.00 tot 12.00 uur met het Werkplein IJsselgemeenten via telefoonnummer 010 - 284 84 00.

Voor alle andere vragen belt u de informatielijn tussen 8.00 tot 12.00 uur via 010 - 284 84 57.

Inkomensondersteuning

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Dit vindt u op de pagina bijzondere bijstand en is verkrijgbaar bij de informatielijn en onze balies. U vult het aanvraagformulier in en ondertekent het. Heeft u een partner? Dan ondertekent die ook het formulier.

Hoe kom ik aan een aanvraagformulier bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag?

Dat kan op verschillende manieren:

Jaarinkomen 2019 per persoon

Wat is mijn belastbaar jaarinkomen met een bijstandsuitkering? Dit is onder andere nodig om bij de Belastingdienst toeslagen en/of heffingskorting aan te vragen.

U geeft bij de Belastingdienst een schatting van uw belastbaar - of toetsingsinkomen over een kalenderjaar op. Voor de bijstand gelden onderstaande bedragen voor 2019. Dit zijn bruto bedragen bij een volledige uitkering voor een heel jaar. Heeft u andere inkomsten? Dan is uw uitkering lager. Dan kunt u een schatting maken van uw uitkering. Tel daarna uw andere inkomsten erbij op.

Voor personen met een bijstandsuitkering, ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd.

  • Gehuwd, per partner - € 9.966,-
  • Alleenstaande ouder (70%) - € 15.516,-
  • Alleenstaande (70%) - € 15.516,-
  • Kostendeler met 2 personen (50%) - € 9.966,-
  • Kostendeler met 3 personen (43,33%) - € 8.114,-
  • Kostendeler met 4 personen (40%) - € 7.190,-
  • Kostendeler met 5 personen (38%) - € 6.680,-
  • Kostendeler met 6 personen (36,67%) - € 6.446,-
  • Kostendeler met 7 personen (35,71%) - € 6.278,-
  • Kostendeler met 8 personen (35%) - € 6.153,-

Fraude

Waar kan ik informatie verstrekken met betrekking tot (mogelijke) uitkeringsfraude?

We zijn erg blij wanneer u uw vermoedens van fraude met een uitkering bij ons meldt. Kijk hoe u dat kunt doen op onze pagina Fraude melden.

Vakantie

Hoelang mag ik op vakantie?

U mag per jaar (1 januari - 31 december) maximaal vier weken (= 28 dagen) op vakantie in het buitenland. Meer informatie over de regels en voorwaarden vindt u op de pagina Vakantie aanvragen.

Hoe kan ik vakantie aanvragen?

Vraag uiterlijk vier weken voor vertrek toestemming met het aanvraagformulier. Dit vindt u op de pagina Vakantie aanvragen en is verkrijgbaar bij de informatielijn en onze balies.

Top