Meest gestelde vragen

HOME  |  Sociale Zaken  |  Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Onze informatielijn geeft elke dag antwoord op veel vragen. Hieronder leest u er een paar. Ook een vraag? Mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel 010 - 284 84 57 (tussen 8.00 en 14.00 uur).

Aanvraag

Hoe staat het met mijn aanvraag?

Wij besluiten zo snel mogelijk over uw aanvraag. Volgens de wet hebben we 8 weken de tijd voor een aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag. De tijd start wanneer wij uw aanvraag compleet ontvangen. Als u nog (extra) gegevens moet inleveren, duurt het langer.

Betaling

Wanneer betalen wij uw uitkering?

Uw uitkering staat op zijn laatst op de laatste dag van de maand op uw bankrekening. Zie het overzicht van de betaaldagen.

Het is de laatste dag van de maand. Waarom heb ik mijn uitkering nog niet gekregen?

Misschien heeft u andere inkomsten (bijvoorbeeld loon of een andere uitkering)? Heeft u uw loonstrook of uitkeringsoverzicht nog niet opgestuurd? Doe dit zo snel mogelijk via het online formulier Verzenden documenten. Wij betalen het bedrag van de uitkering dan snel. Of uw uitkering is tijdelijk gestopt? Bel ons als het voor u niet duidelijk is waarom uw uitkering nog niet is betaald.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

Wij betalen uw vakantiegeld in de maand juni (aan het eind van de maand). Ligt er beslag op uw uitkering of verrekenen wij een schuld met uw uitkering? Dan krijgt u geen vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt dan gebruikt voor het betalen van uw schuld(en). Stopt uw uitkering? Dan betalen we het vakantiegeld uit als de administratie klaar is.

Betaalspecificatie en statusoverzicht

Krijg ik iedere maand een betaalspecificatie?

Nee, u ontvangt alleen een betaalspecificatie als uw uitkering verandert. Bijvoorbeeld bij veranderingen van: de bijstandsnorm (in januari en juli), de situatie hoe u woont of leeft of de hoogte van uw inkomsten uit werk of andere uitkering. Blijft uw uitkering hetzelfde als de vorige maand? Dan krijgt u geen nieuwe betaalspecificatie.

Op de achterkant van de betaalspecificatie staat uw statusoverzicht. Hierin staat de informatie die we over u hebben. Hiermee bepalen we uw recht op en de hoogte van uw uitkering. U controleert of de gegevens op de betaalspecificatie en het statusoverzicht (nog) goed zijn. Als dat niet zo is, vult u een wijzigingsformulier in en levert dit binnen 1 week in.

Ander inkomen

Heeft Sociale Zaken mijn loonstroken / uitkeringsoverzichten ontvangen?

Uw loonstroken en uitkeringsoverzichten levert u zo snel mogelijk in. Gebruik hiervoor het online formulier Verzenden documenten. U krijgt direct een e-mail dat we uw gegevens hebben ontvangen. U kunt uw loonstroken ook opsturen of in de brievenbus van het gemeentehuis van Capelle doen.

Ik krijg mijn loon iedere 4 weken betaald. Van de laatste week heb ik nog geen loonstrook. Ik zit nu zonder geld. Wat moet ik doen?

U kunt een schatting maken van uw loon van deze week. Mail dit naar sozafinancien@ijsselgemeenten.nl. We bereken dan uw uitkering met uw schatting. Als u daarna uw loonstrook inlevert, maken we een definitieve berekening. De volgende maand halen we dan geld van uw uitkering af of krijgt  u nog geld.

Ik heb niet gewerkt deze maand

Stuur een e-mail naar sozafinancien@ijsselgemeenten.nl. Hierin vertelt u welke tijd of maand u niet heeft gewerkt. Daarna betalen we uw uitkering.

Afspraak verzetten

Hoe kan ik mijn afspraak op het Werkplein IJsselgemeenten verzetten?

Zijn er dringende redenen waardoor u niet kunt komen op een afspraak of bij een bijeenkomst? Bel minimaal 1 werkdag vóór uw afspraak tussen 8.00 en 14.00 uur met het Werkplein IJsselgemeenten via 010 - 284 84 00.

Voor alle andere vragen belt u de informatielijn tussen 8.00 en 14.00 uur via 010 - 284 84 57.

Extra geld bij lager inkomen

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Gebruik daarvoor het formulier. Dit vindt u op de pagina bijzondere bijstand en kunt u krijgen bij de informatielijn en onze balies. U vult het formulier in en ondertekent het. Heeft u een partner? Dan ondertekent die ook het formulier.

Hoe krijg ik een formulier voor bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag?

Dat kan op verschillende manieren.

Schatting jaarinkomen 2021

Wat is mijn belastbaar jaarinkomen met een bijstandsuitkering? (Dit bedrag gebruikt u om bij de Belastingdienst toeslagen en/of heffingskorting aan te vragen).

U geeft bij de Belastingdienst een schatting van uw belastbaar (of toetsings)inkomen voor een kalenderjaar op. Voor de bijstand zijn dit de volgende bedragen voor 2021. Dit zijn bruto bedragen als u het hele jaar een volledige uitkering krijgt. Heeft u ook andere inkomsten? Dan is uw uitkering lager. Dan kunt u een schatting maken van uw uitkering. Tel daarna uw andere inkomsten erbij op.

Inkomen per jaar met bijstand, als u ouder bent dan 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd.

  • Gehuwd, per partner - € 10.144
  • Alleenstaande ouder (70%) - € 16.006
  • Alleenstaande (70%) - € 16.006
  • Kostendeler met 2 personen (50%) - € 10.144
  • Kostendeler met 3 personen (43,33%) - € 8.189
  • Kostendeler met 4 personen (40%) - € 7.374
  • Kostendeler met 5 personen (38%) - € 7.005
  • Kostendeler met 6 personen (36,67%) - € 6.760
  • Kostendeler met 7 personen (35,71%) - € 6.583
  • Kostendeler met 8 personen (35%) - € 6.452

Fraude

Waar kan ik (mogelijke) fraude met een uitkering melden?

Denkt u dat iemand een uitkering krijgt, maar er geen recht op heeft? Bijvoorbeeld omdat die persoon werkt of samenwoont? We zijn erg blij als u een vermoeden van fraude met een uitkering bij ons meldt. Kijk hoe u dat kunt doen op onze pagina Fraude melden.

Vakantie

Hoelang mag ik op vakantie?

U mag per jaar (1 januari - 31 december) maximaal 4 weken (= 28 dagen) op vakantie in het buitenland. Meer informatie over de regels vindt u op de pagina Vakantie aanvragen.

Hoe meld ik mijn vakantie?

Bespreek uw vakantie met uw casemanager Werk of Activering. Daarna vult u op zijn laatst 4 weken voor vertrek het formulier in. Dit vindt u op de pagina Vakantie aanvragen en kunt u krijgen bij de informatielijn en onze balies.

Top