Loonkostensubsidie en werkstage

HOME  |  WerkgeversServicepunt  |  Loonkostensubsidie en werkstage

Loonkostensubsidie en werkstage

Wanneer u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt, kunt u gebruik maken van een werkstage of eventueel een loonkostensubsidie.

Werkstage

Bij een werkstage loopt een bijstandsgerechtigde 3 maanden stage in uw bedrijf met behoud van uitkering. Hiermee krijgt de bijstandsgerechtigden de kans om werkervaring, vakkennis of vaardigheden op te doen. Hiermee is hij beter voorbereid op  de arbeidsmarkt.  U kunt voor mensen die een werkstage doen geen loonkostensubsidie ontvangen.

Loonkostensubsidie

Een andere mogelijkheid is dat wij u loonkostensubsidie verstrekken. Voor u als werkgever betekent dit een tegemoetkoming in de loonkosten. Iedere werkgever kan in principe gebruik maken van de loonkostensubsidie. Eén van onze arbeidsmakelaars kan u in een persoonlijk gesprek vertellen welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie.

Voorwaarden werknemer

Heeft u zelf iemand op het oog? Let er dan op dat deze persoon een bijstandsuitkering van ons ontvangt en in de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas woont.

Wij kunnen ook – in overleg met u – zoeken naar een geschikte kandidaat uit ons bestand.

Voorwaarden werkgever

Ook aan het dienstverband dat u aanbiedt stellen we een aantal voorwaarden.  We bieden loonkostensubsidie wanneer:

  • u een dienstverband aangaat voor minimaal zes maanden;
  • het dienstverband zoveel uren omvat dat de werknemer geen (aanvullende) bijstandsuitkering meer nodig heeft. Uitzondering: voor personen die om medische of sociale redenen niet voltijds kunnen werken en hierdoor aanvullende bijstand nodig hebben, kunnen we wel loonkostensubsidie bieden als zij minimaal 20 uur per week werken;
  • het een regulier dienstverband betreft, dus valt onder de geldende CAO (indien van toepassing).

Uitzendbureaus

Ook uitzendbureaus kunnen een beroep doen op loonkostensubsidie. De aanspraak en hoogte van deze subsidie hangt af van het aantal gewerkte uren. Aanspraak op de basissubsidie bestaat vanaf 250 gewerkte uren per 12 maanden. Tot slot bieden we een uitstroomsubsidie als een persoon minimaal 6 maanden geen beroep doet op een (aanvullende) bijstandsuitkering.

Aanvragen loonkostensubsidie

Als u in aanmerking wilt komen voor loonkostensubsidie, neem dan moet vóór aanvang van het dienstverband contact op met onze arbeidsmakelaars. Stuur een e-mail naar info@werkpleinijsselgemeenten.nl.

55+'ers aannemen

Het aannemen van 55+’ers heeft veel pluspunten voor werkgevers. Ze hebben veel ervaring en kunnen daarmee jonge collega’s opleiden/coachen. Ze kennen het arbeidsproces en zitten niet graag thuis. Ze blijven hun werkgever trouw omdat ze geen carrière meer nastreven en ze voelen zich nog fit; 55 is het nieuwe 45. Daarnaast zijn er verschillende subsidies en regelingen mogelijk.  U vindt ze in het overzicht financiële voordelen aannemen 55-plussers (Pdf, 161 kB).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over mogelijke kandidaten of over de (exacte voorwaarden van de) loonkostensubsidie en werkstage? Neem dan contact op:

Top