Kosten schoolgaande kinderen

HOME  |  Kosten schoolgaande kinderen

Kosten schoolgaande kinderen

Gezinnen in Zuidplas met kinderen van 4 tot en met 17 jaar die naar school gaan, kunnen extra geld aanvragen via de bijzondere bijstand. Dit extra geld is bedoeld voor extra kosten voor school, sport en culturele activiteiten.

Het gaat bij schoolkosten om kosten die nodig zijn, zoals: het verplicht huren van een kluisje op school, het kopen van een rekenmachine, excursies en werkweken. Bij sport en culturele activiteiten gaat het om onder meer: de kosten om lid te zijn van een vereniging, (sport)kleding, sportspullen en de kosten van een muziekinstrument.

Inkomen

U kunt een vergoeding krijgen als uw inkomen, met vakantiegeld, niet hoger is dan:

Tabel hoogte netto inkomen
2022 tot netto per maand
Alleenstaande ouder € 1.255,47
Echtparen/samenwonenden € 1.793,52
  • Als inkomen tellen mee: al uw inkomsten uit werk, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, lijfrente, enzovoort.

Daarnaast mag uw vermogen (waarde van uw bezit) niet meer zijn dan € 13.010,-.

  • Voor vermogen in uw eigen woning gelden andere bedragen. U kunt hierover informatie krijgen bij onze informatielijn. Gebruik ons contactformulier of bel 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 uur tot 14.00 uur).

Vergoeding ook met schulden

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Daardoor kunt u met een hoger inkomen soms toch een vergoeding krijgen. 

Vergoeding

Maximum voor 1 kind in 1 jaar 
schooljaar 2020-2022 maximumbedrag voor 1 kind in 1 jaar
Basisschool € 234,-
1e klas middelbare school € 464,-
2e klas en hoger middelbare school € 313,-

Van de kosten moet u rekeningen laten zien. U kunt een aanvraag doen voor een schooljaar tussen 1 augustus en 31 juli.

Aanvragen

Het aanvragen van de vergoeding van de kosten voor schoolgaande kinderen doet u via het:

Top