Kosten kinderopvang

HOME  |  Kosten kinderopvang

Kosten kinderopvang

Ook mensen met kinderen kunnen (blijven) werken, een opleiding of een inburgerings- of re-integratietraject volgen. Heeft u kinderopvang nodig? Dan kunt u  kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. U betaalt dan zelf ook een deel van de kosten. Als u dat niet kunt betalen, kunt u van ons extra geld krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

  • u krijgt een uitkering volgens de Participatiewet (PW), de IOAW, de IOAZ of de Anw, en u werkt mee aan een re-integratietraject
  • u werkt parttime en krijgt een uitkering volgens de PW, de IOAW, de IOAZ of Anw
  • u bent jonger dan 18 jaar en volgt scholing of een opleiding en u krijgt op grond van dringende redenen een uitkering volgens de Participatiewet of zou die kunnen ontvangen
  • u studeert bij een school
  • u moet inburgeren en volgt een inburgeringscursus bij een goedgekeurde organisatie

Heeft u een partner? Dan moet die ook onder 1 van de voorwaarden vallen.

Aanvragen

Welk formulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U kunt het formulier ook vragen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten met ons contactformulier of via telefoonnummer 010 - 284 84 57 (van 8.00 tot 14.00 uur) of de balie van Sociale Zaken.

Stuur het formulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel. Schrijf op de envelop: aanvraag voor vergoeding kosten kinderopvang. U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Sociaal medische indicatie

Soms is het voor uw kind beter om naar de kinderopvang te gaan. Bijvoorbeeld:

  • uw kind heeft een beperking waardoor kinderopvang nodig is, maar een medisch kinderdagverblijf niet nodig is
  • de kinderopvang is nodig voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind
  • door omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of handicap, kunt u (tijdelijk) niet voor uw kind zorgen

Mogelijk kunt u dan een vergoeding krijgen voor (een deel van) de kosten via de bijzondere bijstand. Vul hiervoor het aanvraagformulier voor de bijzondere bijstand in.

Top