Jongeren tot 27 jaar

HOME  |  Jongeren tot 27 jaar

Jongeren tot 27 jaar

Foto van jongere bij werkbankBen je jonger dan 27 jaar? Dan moet je eerst 4 weken zelf actief naar werk of een opleiding zoeken, voordat je een uitkering kunt aanvragen. Je casemanager maakt daarover afspraken met je. In die periode kun je nog geen uitkering aanvragen.

Ga je een opleiding volgen? Dan kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Voortijdig schoolverlaters

De Jonge Krijger begeleidt voortijdig schoolverlaters tussen 18 en 23 jaar terug naar school of werk. Dit gebeurt op vrijwillige basis. De Jonge Krijger wil voortijdig schoolverlaters inspireren, motiveren en activeren (weer) een opleiding op te pakken.

De Jonge Krijger ontvangt je gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als je zonder startkwalificatie het onderwijs hebt verlaten. Ook kan het zijn dat je bent doorverwezen vanuit een andere organisatie, bijvoorbeeld leerplicht of Sociale Zaken.

De Jonge Krijger benadert je eerst met een brief en een digitaal antwoordformulier. Je kunt dan aangeven de gegevens die ze hebben ontvangen juist zijn (of je inderdaad zonder diploma van school bent gegaan) en, zo ja, of je behoefte hebt aan trajectbegeleiding om alsnog een startkwalificatie te behalen. Wanneer je niet reageert op de brief komt De Jonge Krijger op huisbezoek.

Meer informatie over de begeleiding van De Jonge Krijger vind je op: www.jongekrijger.nl

Top