IOAW-uitkering

HOME  |  IOAW-uitkering

IOAW-uitkering

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) is een uitkering voor oudere werklozen. De Ioaw vult het totale inkomen van u en uw partner, zoals arbeidsinkomsten, uitkeringen en pensioenen aan tot het niveau van het sociaal minimum. Bent u een alleenstaande (ouder) en wonen er personen vanaf 21 jaar in uw woning, dan krijgt u een lagere uitkering. U kunt de (woon)kosten dan samen delen. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, wordt buiten beschouwing gelaten. De aanvraagprocedure voor een Ioaw-uitkering is gelijk aan die voor een bijstandsuitkering. Lees meer bij Bijstandsuitkering aanvragen.

Voorwaarden

U heeft recht op de Ioaw wanneer u:

  • geboren bent voor 1 januari 1965 en na het bereiken van de 50-jarige leeftijd werkloos bent geworden en de volledige uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (WW) heeft bereikt
  • geboren bent voor 1 januari 1965 en na het bereiken van de 50-jarige leeftijd recht heeft gekregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering), die achteraf is beĆ«indigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer tenminste 35% bedraagt

In beide gevallen geldt dat u de AOW-leeftijd niet bereikt mag hebben. 

Top