Inzage in persoonsgegevens aanvragen

HOME  |  Inzage in persoonsgegevens aanvragen

Inzage in persoonsgegevens aanvragen

Wilt u weten of en welke persoonsgegevens wij van u gebruiken? Dan vraagt u om inzage.

Inzage persoonsgegevens aanvragen

U logt in met DigiD

U kunt vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij dit doen, moet het duidelijk zijn om welke gegevens het gaat, waarvoor we ze gebruiken, hoe we aan deze gegevens komen en met wie we de gegevens delen.

Wilt u inzage in gegevens van u die over werk en inkomen gaan? Dit kunt u aanvragen bij het inlichtingenbureau

Welke organisaties uw gegevens uit de BRP kunnen krijgen, leest u op www.rijksoverheid.nl

Behandeling

Wij moeten er zeker van zijn dat wij aan de juiste persoon gegevens verstrekken. Daarom kunt het inzageverzoek via DigiD doen. Als wij uw inzageverzoek behandelen, moet het voor ons duidelijk zijn welke gegevens u wilt inzien. Als wij hierover vragen hebben, benaderen wij u. Staan er in uw dossier ook persoonsgegevens van anderen dan kan het zijn dat u die gegevens niet te zien krijgt omdat dit hun belang schaadt. Binnen een maand ontvangt u het besluit.

Klacht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie? Dan kunt u een klacht bij ons indienen of rechtstreeks bij de autoriteit persoonsgegevens.

Naar de pagina Privacy

Top