Inspraak

HOME  |  Inspraak

Inspraak

Voor cliĆ«ntenparticipatie heeft iedere gemeente een eigen adviesraad. Deze adviesraden adviseren het college van B&W over beleid en uitvoering. Capelle en Krimpen hebben ieder een eigen Adviesraad Sociaal Domein en in Zuidplas is het de Adviesraad Zuidplas. De adviesraden behartigen de belangen van klanten die te maken hebben met Sociale Zaken IJsselgemeenten en/of de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Daarnaast adviseren ze ook over het beleid rond de Wmo en de Jeugdwet.

Bezoek de website of neem contact op met vragen, ideeƫn en opmerkingen:

Adviesraad Sociaal Domein
Capelle aan den IJssel
 e-mail:adviesraadsociaaldomein@capelleaandenijssel.nl

Adviesraad Sociaal Domein
Krimpen aan den IJssel
 e-mail: secretaris@adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl

Adviesraad Zuidplas e-mail: info@adviesraadzuidplas.nl

Top