Individuele studietoeslag

HOME  |  Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is extra geld voor mensen die studeren en door een probleem met hun gezondheid geen geld kunnen verdienen. 

Om dit extra geld te kunnen krijgen gelden de volgende regels:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u ontvangt studiefinanciering of u heeft recht op een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • u kunt door een probleem met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid geen geld verdienen.
  • u heeft weinig of geen bezit (vermogen). Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar bezit ook mee.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?

De individuele studietoeslag is 20% van het wettelijk minimumloon dat voor u geldt. U krijgt een bedrag per maand. U krijgt de individuele studietoeslag maximaal 6 maanden. Studeert u daarna nog en ontvangt u nog steeds WSF of WTOS, dan kunt u opnieuw de individuele studietoeslag aanvragen.

Aanvragen

Voor de individuele studietoeslag doet u een aanvraag met het formulier (Pdf, 254 kB). Stuur het formulier naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Antwoordnummer 760 
2900 WE Capelle aan den IJssel

(Een postzegel is niet nodig)

Antwoord en betaling

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, hoort u binnen 8 weken ons besluit. Soms hebben we meer tijd nodig. Bijvoorbeeld omdat u zelf nog informatie moet geven. Dan krijgt u een brief.

Krijgt u de individuele studietoeslag? Dan krijgt u elke maand een bedrag.

Meer informatie

Voor meer informatie of een formulier neemt u contact op met onze informatielijn.

  • met ons contactformulier
  • telefoon 010 - 284 84 57 (op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur).
  • langskomen bij de balie.
Top