Individuele inkomenstoeslag

HOME  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

Langdurig een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze is vrij uit te geven.

Voorwaarden

U heeft recht op een individuele inkomenstoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd
  • de afgelopen 5 jaar (inwoners van Capelle en Krimpen) of 3 jaar (inwoners van Zuidplas) een inkomen op bijstandsniveau had. Het soort inkomen dat u ontvangt maakt niet uit (bijvoorbeeld een uitkering, loon, een WW-uitkering, alimentatie of heffingskortingen van de Belastingdienst)
  • weinig of geen eigen bezit heeft
  • over de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag kreeg
  • niet in staat bent met werk een hoger inkomen te krijgen. Hierbij kijken we naar uw persoonlijke situatie: kunt u aan het werk, wat heeft u het afgelopen jaar gedaan om aan het werk te komen, heeft u werk geweigerd?

Als u gehuwd of samenwonend bent, dan gelden deze voorwaarden voor u beiden.
Bent u de afgelopen periode student geweest dan komt u niet in aanmerking voor de toeslag.

Een jongere tot 27 jaar krijgt de toeslag als hij of zij aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet en ook:

  • volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard, of
  • een wajong-uitkering krijgt, of
  • gelet op zijn persoonlijke situatie niet in staat is met werk een hoger inkomen te krijgen.

Aanvragen

Voor de individuele inkomenstoeslag moet u een aanvraag indienen

Welk aanvraagformulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

Stuur het aanvraagformulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE, Capelle aan den IJssel.

Antwoord en uitbetaling

  • Als uw aanvraag is ingediend, bekijken we of u de individuele inkomenstoeslag kunt krijgen. U krijgt binnen 8 weken het besluit thuisgestuurd.
  • Soms is er meer tijd nodig voor uw aanvraag. Bijvoorbeeld omdat u zelf nog informatie moet geven. Als hiervan sprake is, krijgt u hierover een brief.

Uitbetaling

Als besloten is dat u de individuele inkomenstoeslag krijgt, maken wij het bedrag zo snel mogelijk op uw bankrekening over.

Meer informatie

Voor meer informatie over de individuele inkomenstoeslag of het aanvragen van een aanvraagformulier gebruikt u ons contactformulier of belt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur met onze informatielijn op telefoonnummer 010 - 284 84 57. U kunt ook langskomen bij onze balie.

Top