Individuele inkomenstoeslag

HOME  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

Langdurig een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Een individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag om vrij te besteden, voor wie langdurig een inkomen op bijstandsniveau heeft.

Voorwaarden

U komt voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd
  • u had de afgelopen 5 jaar (inwoners van Capelle en Krimpen) of 3 jaar (inwoners van Zuidplas) een inkomen op bijstandsniveau. Het soort inkomen dat u ontvangt maakt niet uit (bijvoorbeeld een uitkering, loon, een WW-uitkering, alimentatie of heffingskortingen van de Belastingdienst)
  • u heeft weinig of geen vermogen
  • u ontving over de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag
  • u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen. Hierbij kijken we naar uw individuele situatie: kunt u aan het werk, wat heeft u het afgelopen jaar gedaan om aan het werk te komen, heeft u werk geweigerd?

Als u gehuwd of samenwonend bent, dan gelden deze voorwaarden voor u beiden.
Bent u de afgelopen periode student geweest dan komt u niet in aanmerking voor de toeslag.

Een jongere tot 27 jaar krijgt de toeslag als hij of zij aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet en daarnaast:

  • volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard, of
  • een wajong-uitkering ontvangt, of
  • gelet op zijn individuele situatie niet in staat is met werk een hoger inkomen te krijgen.

Aanvragen

Voor de individuele inkomenstoeslag moet u een aanvraag indienen

Welk aanvraagformulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

Stuur het aanvraagformulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE, Capelle aan den IJssel.

Antwoord en uitbetaling

Als uw aanvraag is ingediend, bekijken we of u de individuele inkomenstoeslag kunt krijgen. U krijgt binnen acht weken het besluit thuisgestuurd. Soms is er meer tijd nodig om uw aanvraag af te handelen. Bijvoorbeeld omdat u zelf nog gegevens moet verstrekken. Als hiervan sprake is, krijgt u hierover een brief.

Uitbetaling

Als besloten is dat u de individuele inkomenstoeslag krijgt, maken wij het bedrag zo snel mogelijk op uw bankrekening over.

Meer informatie

Voor meer informatie over de individuele inkomenstoeslag of het opvragen van een aanvraagformulier stuurt u een mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of belt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur met de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten via telefoonnummer 010 - 284 84 57. U kunt ook langskomen bij onze balie.

Top