Indirecte schoolkosten voor kinderen

HOME  |  Indirecte schoolkosten voor kinderen

Indirecte schoolkosten voor kinderen

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen inwoners van Capelle en Krimpen via de Bijzondere Bijstand een vergoeding aanvragen voor indirecte schoolkosten.

Vergoeding per schooljaar

Voor kinderen op de basisschool kunt u per schooljaar € 50 per kind ontvangen. Voor kinderen op de middelbare school en Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) krijgt u € 125 per schooljaar. Dit kunt u ontvangen tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt.

Waarvoor kunt u een vergoeding krijgen?

U kunt alleen geld krijgen om mee te doen aan door de school voorgeschreven activiteiten en/of lesmateriaal. Deze kosten vergoeden we zonder rekening. Wel moet u de rekeningen 12 maanden bewaren. We kunnen u vragen de rekeningen te laten zien.

Inkomen en vermogen

Met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunt u het hele bedrag krijgen. Is uw inkomen hoger? Dan ontvangt u minder. We kijken ook naar uw vermogen.

In onderstaande tabel (2021) staan de inkomensgrenzen tot 110% en vermogensgrenzen.

Inkomen tot 110% en vermogensgrens voor vergoeding indirecte schoolkosten
Gezin Inkomen tot 110% netto per maand zonder vakantiegeld Maximum vermogen
Echtpaar € 1.611 € 12.590,-
Alleenstaande ouder € 1.425 € 12.590,-

Vergoeding ook met schulden

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Daardoor kunt u met een hoger inkomen soms toch een vergoeding krijgen. 

Formulier invullen

Tip: Vraag in 1 keer voor alle schoolgaande kinderen in uw gezin de indirecte schoolkosten aan.

Schriftelijk aanvragen

Welk formulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U kunt het formulier ook opvragen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten. Met ons contactformulier of 010 - 284 84 57 (van 8.00 tot 14.00 uur) of afhalen bij de balie van Sociale Zaken.

Stuur het formulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE, Capelle aan den IJssel. Vermeld dat het om een aanvraag voor indirecte schoolkosten gaat. (Een postzegel is niet nodig). U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Top