Huisbezoek

HOME  |  Huisbezoek

Huisbezoek

Als u bijstand aanvraagt of een uitkering ontvangt, bent u verplicht om informatie over uw woon- en leefsituatie te geven. We controleren deze informatie. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een aangekondigd of onaangekondigd huisbezoek. Onderaan deze pagina vindt u daarover een informatiefilmpje.

Meewerken

U bent niet verplicht om mee te werken aan een huisbezoek. Dit kan dan wel gevolgen voor uw uitkering hebben. De medewerker vertelt altijd wat de reden en het doel van het huisbezoek is en wat de gevolgen zijn als u niet meewerkt.

Weigeren

Het kan zijn dat we aan de hand van feiten en omstandigheden twijfelen aan de juistheid of volledigheid van de informatie die u heeft gegeven over uw woon- en/of leefsituatie. We kunnen dan een huisbezoek aan u brengen ter controle. Als u daaraan dan niet wilt meewerken,  beëindigen we uw uitkering. We kunnen dan namelijk uw recht op uitkering niet bepalen.

Dienstverlening

We kunnen ook een dienstverlenend huisbezoek brengen als u door ziekte niet in staat bent om bij ons op bezoek te komen, bijvoorbeeld voor een aanvraag, een heronderzoek of het verstrekken van informatie.

Regels voor een huisbezoek

De medewerkers moeten zich bij een huisbezoek aan de volgende regels houden:

  • een huisbezoek vindt plaats tijdens kantooruren. Als daarvoor aanleiding is, kan hiervan worden afgeweken
  • minimaal één medewerker legitimeert zich voor het binnentreden van de woning
  • de medewerker geeft voor het binnentreden van de woning uitleg over het doel en de reden van het huisbezoek
  • de medewerker betreedt uw woning nooit tegen uw wil. Dit betekent dat hij u om toestemming vraagt. Als hij al binnen is kunt u alsnog uw toestemming intrekken. Bij weigering of intrekking van uw toestemming verlaat hij uw woning direct
  • de medewerker wijst u op de eventuele gevolgen voor uw uitkering als u geen toestemming geeft voor het huisbezoek
  • u wordt gevraagd een formulier te tekenen over (de toestemming voor) het huisbezoek
  • de medewerker opent zelf geen deuren, kasten of laden. U wordt gevraagd dat zelf te doen
  • foto’s worden alleen met uw toestemming gemaakt
  • de medewerker brengt een verslag van het huisbezoek uit. De medewerker en u ondertekenen dit.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Top