Fraude melden

HOME  |  Fraude melden

Fraude melden

Wie een uitkering ontvangt en ons bewust niet de volledige en juiste informatie geeft over zijn persoonlijke situatie, inkomen en vermogen, pleegt fraude. Als u vermoedt dat iemand met een uitkering fraude pleegt kunt u dat aan ons melden. Dit kan ook anoniem.

U kunt uw melding als volgt doen:


IJsselgemeenten
T.a.v. team Intake en Handhaving
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Team Handhaving onderzoekt uw melding. IJsselgemeenten gaat vertrouwelijk om met de informatie die u geeft. U krijgt geen bericht over de uitkomst van het onderzoek. Dit is voor de privacy van de persoon.

Controle

Wie recht heeft op een uitkering, moet deze ook krijgen. Wij moeten wel zeker weten dat een uitkering bij de juiste persoon terechtkomt en dat de hoogte van de uitkering klopt. Bijstand is immers geld van ons allen. Wij controleren dat alleen die mensen een uitkering krijgen die daar recht op hebben.

Informatie verstrekken

Wie een uitkering ontvangt moet de juiste en volledige informatie verstrekken. Bijvoorbeeld over de persoonlijke (woon-)situatie en het inkomen en vermogen. Wijzigingen daarin moeten direct worden doorgegeven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina: Wijzigingen doorgeven. Als met opzet onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt dan is dat fraude. Mensen die frauderen lopen aanzienlijke (financiële) risico’s.

Streng optreden

Tegen misbruik van uitkeringen treden wij streng op. Ten onrechte betaalde bijstand moet worden terugbetaald. Daarnaast kunnen we nog andere maatregelen treffen. Wij kunnen de uitkering wijzigen of beëindigen en een boete  opleggen. Meer informatie vindt u op de pagina: Boete. In ernstige gevallen doen we ook aangifte bij de Officier van Justitie.

Top