Datalek melden

HOME  |  Datalek melden

Datalek melden

Heeft u via een van onze gemeente websites toegang tot vertrouwelijke gegevens die niet voor u zijn bestemd? Of zijn er documenten met persoonsgegevens naar u verzonden over een andere persoon? 

Meld datalek

Wat is een datalek?

Voorbeelden:

  • (persoons)gegevens die terechtkomen bij iemand die daar eigenlijk geen toegang toe mag hebben
  • gegevens gaan verloren waarvan geen back-up is
  • het stelen van persoonsgegevens door een hacker
  • een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone

Wat doen we als er een datalek is ontdekt?

We willen het lek zo snel mogelijk dichten. Tegelijkertijd gaan we zorgvuldig na welke gegevens er zijn gelekt en of er personen zijn die door het lek zijn benadeeld.

Als er een reƫel risico is dat de privacy van bepaalde personen is geschonden, melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunnen we de betrokken personen informeren en hen helpen om het risico op schade door het datalek te minimaliseren.

Let op: deel het datalek of de zichtbare data nooit met anderen. Maakt u actief misbruik van een datalek of per abuis ontvangen persoonsgegevens? Dan doen we aangifte bij de politie.

Melden van een datalek kan via bovenstaand meldformulier. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze houdt binnen onze organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving.

Mail naar FG@ijsselgemeenten.nl

Naar de pagina Privacy

Top