Bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten

HOME  |  Bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten

Bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten

Als u niet (langer) kunt werken door chronische ziekte of handicap, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Daarmee kunt u de extra ouderdoms- en/of ziekte gerelateerde kosten betalen. Bijvoorbeeld: een hogere telefoonrekening, speciale voeding, lidmaatschap van een belangenvereniging of patiëntenorganisatie, hogere verwarmingskosten of vervoerskosten.

Inkomen

U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage als uw inkomen, exclusief vakantietoeslag, niet hoger is dan:

Tabel netto bedragen per maand
2019 Netto bedragen per maand
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.120,41
Echtparen/samenwonenden € 1.600,59
  • Onder inkomen verstaan we al uw inkomsten uit arbeid, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, heffingskortingen van de belastingdienst, lijfrente, etc.

Daarnaast mag uw vermogen niet meer zijn dan:

Tabel vermogensgrens
2019 Vermogensgrens
Alleenstaande € 6.120,00

Alleenstaande ouder/ Echtpaar /

Samenwonenden

€ 12.240,00
  • Voor vermogen bij een koopwoning gelden andere bedragen. U kunt hierover informatie krijgen bij onze informatielijn, per mail via socialezaken@ijsselgemeenten.nl of op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur op nummer 010 - 284 84 57.

Bijdrage

U kunt u maximaal € 300,00 krijgen in 2019. Het gaat om kosten over 2019 die u ook in 2019 moet aanvragen. Van de kosten moet u nota's overleggen. Bij twijfel over de noodzaak van de kosten, kunnen wij een medisch advies aanvragen.

Aanvragen indienen

U kunt een aanvraag indienen door het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen en met de gevraagde bewijsstukken op te sturen naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Top