Bijzondere bijstand aanvragen

HOME  |  Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen

Iedereen met een lager inkomen kan een vergoeding krijgen voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten die niet iedereen heeft. Heeft u bijzondere kosten die u niet zelf kunt betalen? Misschien heeft u dan recht op een vergoeding uit de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw situatie.

De bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een uitkering van ons. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag loon kunt u een vergoeding krijgen.

Vergoeding ook met schulden

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Daardoor kunt u met een hoger inkomen soms toch een vergoeding krijgen. 

Vergoedingen

Kosten die we vaak betalen staan in de lijst: Bijzondere bijstand vergoedingen. Maar ook andere kosten kunnen we vergoeden.

We kijken bij elke aanvraag naar een aantal punten.

  • Kunt u de kosten ergens anders vergoed krijgen?
  • Zijn het bijzondere kosten (kosten zoals voeding, huur en energie zijn meestal geen bijzondere kosten)?
  • Heeft u een bijzondere situatie?
  • Is het echt nodig dat u de kosten maakt?
  • Wat kunt u zelf betalen (met uw inkomen en vermogen)?

Op tijd aanvragen

Vraag bijzondere bijstand op tijd aan! U kunt tot 13 weken na de datum van de rekening bijzondere bijstand aanvragen. De periode van 13 weken geldt niet voor verhuis- en inrichtingskosten, spullen voor in uw woning en de algemene kosten van het bestaan (zoals woonkostentoeslag en vaste lasten). Die vergoeding vraagt u aan voordat u de kosten heeft. Vraagt u later bijzondere bijstand aan? Dan krijgt u geen bijzondere bijstand of vanaf een later moment.

Online aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand online aanvragen. U heeft hierbij een DigiD-inlogcode nodig. Vul het digitale formulier in met een computer, tablet of smartphone. Denk aan het uploaden van de gevraagde offertes, bonnen of rekeningen. Van papieren documenten kunt u een digitale foto uploaden. Welk formulier u nodig heeft, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. 

Krijgt u een uitkering van ons? Gebruik dan dit formulier:

Aanvraag bijzondere bijstand met bijstandsuitkering

Heeft u een ander inkomen? Bijvoorbeeld loon, zelfstandige, WW, AOW of pensioen? Gebruik dan dit formulier: 

Aanvraag bijzondere bijstand met ander inkomen

Schriftelijk aanvragen

Welk formulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie.

U kunt ook om het formulier vragen bij onze informatielijn.

Stuur het ingevulde formulier met documenten naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag bijzondere bijstand
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Een postzegel is niet nodig.

U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Antwoord

Na het indienen van uw aanvraag, hoort u binnen 8 weken onze beslissing.

Soms is er meer tijd nodig. Bijvoorbeeld omdat andere organisaties informatie of advies moeten geven. U hoort dat dan van ons. Als u zelf nog iets moet inleveren en dat niet of te laat doet, krijgt u geen bijzondere bijstand.

Betaling

Als u bijzondere bijstand krijgt, betalen we zo snel mogelijk. Het kan zijn dat u nog een (laatste) rekening moet inleveren, voordat we betalen. Dit leest u dan in de brief. We kunnen op 3 manieren betalen.

  1. U ontvangt in 1 keer het bedrag
  2. Elke periode: als uw kosten vaak terugkomen, bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal. Deze bijstand krijgt u maximaal een jaar. Na dat jaar moet u een nieuwe aanvraag doen.
  3. Als lening: u betaalt dan iedere maand een deel terug. Als u een uitkering van ons krijgt, halen we dit geld van uw uitkering af.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij:

Top