Bijzondere bijstand aanvragen

HOME  |  Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u bijzondere kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen? Misschien heeft u dan recht op een bijdrage uit de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente. 

Voorwaarden en regels

Elke gemeente heeft eigen voorwaarden en regels voor het uitkeren van bijzondere bijstand. In ieder geval bekijken we:

  • of u de kosten nergens anders vergoed kunt krijgen
  • of het wel bijzondere kosten zijn. Kosten zoals voeding, huur en energie moet u uit uw eigen inkomen betalen, dit zijn geen 'bijzondere' kosten.
  • of het echt noodzakelijk is dat de kosten gemaakt moeten worden
  • welk bedrag u zelf moet bijdragen (aan de hand van uw inkomen en vermogen)

In het Informatieblad bijzondere bijstand Capelle aan den IJssel (pdf, 160 KB) vindt u de voorwaarden en regels voor Capelle aan den IJssel.

In het Informatieblad bijzondere bijstand Krimpen aan den IJssel (pdf, 160 KB) vindt u de voorwaarden en regels voor Krimpen aan den IJssel.

In het Informatieblad bijzondere bijstand Zuidplas (pdf, 130 KB) vindt u de voorwaarden en regels voor Zuidplas.

Schriftelijk aanvragen

Welk aanvraagformulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U kunt het formulier ook opvragen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten per e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer (010) 2848457 (van 8.00 tot 12.00 uur) of afhalen bij de balie van Sociale Zaken.

Stuur het aanvraagformulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE, Capelle aan den IJssel. Vermeld dat het om een aanvraag voor bijzondere bijstand gaat. U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Online aanvragen

Krijgt u een bijstandsuitkering van ons? Dan kunt u de bijzondere bijstand ook online aanvragen. U heeft hierbij een DigiD-inlogcode nodig. Vul het digitale formulier in met een computer, tablet of smartphone. Denk aan het uploaden van de gevraagde offertes of rekeningen. Van papieren documenten kunt u een digitale foto uploaden.  

Aanvraag bijzondere bijstand met bijstandsuitkering

Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan kunt u nu alleen nog schriftelijk bijzondere bijstand aanvragen. (Zie hierboven).

Antwoord

Na het indienen van uw aanvraag, krijgt u binnen 8 weken ons besluit.

Soms is er meer tijd nodig. Bijvoorbeeld omdat andere instanties informatie of advies moeten geven. Dan hoort u dat van ons. Als u zelf nog gegevens moet verstrekken en deze niet of te laat inlevert, kunnen wij geen besluit nemen. U krijgt dan (nog) geen bijzondere bijstand.

Uitbetaling

Als u bijzondere bijstand krijgt, maken wij het bedrag zo snel mogelijk op uw bankrekening over. Het kan zijn dat u nog een (definitieve) nota moet inleveren, voordat we de bijstand uitbetalen of dat u de nota moet bewaren. Dit leest u dan in de brief die u ontvangt. De bijzondere bijstand kunnen we op 3 manieren uitbetalen:

  1. eenmalig: u ontvangt in één keer een bedrag voor de bijzondere kosten.
  2. periodiek: Als uw kosten regelmatig terugkomen, bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal. Deze bijstand krijgt u maximaal een jaar. Aan het einde van dat jaar moet u opnieuw een aanvraag indienen.
  3. als lening: u moet dan iedere maand een bedrag aflossen. Als u een bijstandsuitkering krijgt, houden we dit bedrag in op uw uitkering.

Meer informatie

Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u contact opnemen met de informatielijn van Sociale Zaken per e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer (010) 2848457 op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur of langskomen bij de balie van Sociale Zaken.

Top