Bijstandsuitkering

HOME  |  Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Heeft u niet genoeg geld om van te leven? Heeft u geen inkomen? Of is dit inkomen te laag? Dan kunt u misschien een uitkering krijgen. Dit is een extra bedrag boven uw eigen (gezins)inkomen. Wij vullen dat aan tot het bedrag waar u recht op heeft.

Minder of geen werk meer door Corona

Verliest u uren door de uitbraak van het coronavirus? Of roept uw werkgever u niet meer op omdat u een nul-urencontract heeft? U kunt aan uw werkgever vragen of hij of zij gebruik kan maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Lees meer in ons bericht over NOW. En volg daarna de stappen hieronder om een uitkering aan te vragen als u daar misschien recht op heeft.

Aanvraag in 3 stappen

Stap 1: Aanvraag indienen via het UWV

Een (bijstands)uitkering vraagt u online aan via het UWV

U heeft hiervoor een DigiD‑inlogcode nodig. Heeft u die nog niet? Via www.digid.nl kunt u uw DigiD aanvragen. Ook uw bewindvoerder of gemachtigde kan een aanvraag voor u doen.

Op de website van het UWV beantwoordt u eerst een aantal algemene vragen van ons. Als daaruit blijkt dat u mogelijk recht heeft op een (bijstands)uitkering, dan vult u een online formulier in.

Stap 2: Afspraak op het Werkplein IJsselgemeenten

Heeft u mogelijk recht op een (bijstands)uitkering? Dan heeft u eerst een gesprek met een casemanager Werk. U maakt samen afspraken om weer aan het werk te gaan of een opleiding te doen.

Stap 3: Gesprek over uitkering

Naast het gesprek met uw casemanager op het Werkplein heeft u een gesprek met een casemanager Inkomen voor de aanvraag van uw (bijstands)uitkering.

Na een WW-uitkering

Krijgt u nu een WW-uitkering? Loopt die binnen 7 maanden af? En heeft u daarna misschien recht op een bijstandsuitkering? Dan kan WW@WORK u helpen om sneller betaald werk te vinden. Hopelijk heeft u dan geen bijstand nodig.

Ga naar WW@WORK

Vindt u nog geen werk? Dan kunt u vanaf 4 weken voor het einde van uw WW-uitkering de bijstandsuitkering aanvragen. 

Jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt voor u een zoekperiode van 4 weken. Na uw aanmelding via www.werk.nl volgt eerst een gesprek met een casemanager op het Werkplein IJsselgemeenten. U hoort dan wat u in de zoekperiode moet doen.

U kunt dan nog geen uitkering aanvragen, maar u zoekt eerst 4 weken naar werk of een opleiding. Gaat u een opleiding volgen? Dan kunt u in aanmerking komen voor studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Lukt het in de zoekperiode niet om werk of een opleiding te vinden? Dan nemen we uw verzoek om een bijstandsuitkering verder in behandeling. Komt u in aanmerking voor een uitkering? Dan beoordelen we uw recht erop vanaf de datum dat u zich heeft aangemeld op www.werk.nl

Komt u niet op een afspraak? Dan nemen we uw verzoek om een (bijstands)uitkering niet in behandeling. Als u alsnog een uitkering wilt aanvragen, moet u zich opnieuw aanmelden via www.werk.nl. Onder de 27 jaar krijgt u dan een nieuwe zoekperiode van vier weken.

Computer gebruiken

Om uw aanvraag te doen bij het UWV kunt u gratis gebruik maken van computers op de volgende plaatsen:

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een (bijstands)uitkering kunt u contact opnemen met de informatielijn van Sociale Zaken met ons contactformulier of bel op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur naar telefoonnummer 010 - 284 84 57. Of u kunt langskomen bij de balie van Sociale Zaken.

Top