Bijdrage schoolgaande kinderen Zuidplas

HOME  |  Bijdrage schoolgaande kinderen Zuidplas

Bijdrage schoolgaande kinderen Zuidplas

Gezinnen met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar in Zuidplas kunnen een bijdrage in de kosten aanvragen via de bijzondere bijstand. De bijdrage geldt voor extra kosten voor school, sport en culturele activiteiten.

Het gaat bij schoolkosten om noodzakelijke kosten, zoals: het verplicht huren van een kluisje op school, het kopen van een rekenmachine, excursies en werkweken. Onder sport en culturele activiteiten vallen onder meer: de contributie van verenigingen, sportkleding, noodzakelijke sportattributen en de kosten van muziekbeoefening.

Inkomen

U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage als uw inkomen, inclusief vakantietoeslag, niet hoger is dan:

Tabel hoogte netto inkomen om kindertoeslag te krijgen
2020 Netto bedragen per maand
Alleenstaande ouder € 1.210,17
Echtparen/samenwonenden € 1.728,81
  • Als inkomen tellen mee: al uw inkomsten uit werk, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, heffingskortingen van de belastingdienst, lijfrente, enzovoort.

Daarnaast mag uw vermogen niet meer zijn dan € 12.450,-.

  • Voor vermogen in uw eigen woning gelden andere bedragen. U kunt hierover informatie krijgen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten, per mail via socialezaken@ijsselgemeenten.nl of op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur op nummer 010 - 284 84 57.

Bijdrage

Maximumbedrag is per kind per jaar per onderwijsvorm
2020 maximumbedrag per kind per jaar
Basisonderwijs € 234,-
1e klas voortgezet onderwijs € 464,-
2e klas en hoger voortgezet onderwijs € 313,-

Van de kosten moet u rekeningen laten zien. Aanvragen voor een schooljaar kunt u indienen tussen 1 augustus en 31 juli.

Aanvragen

Het aanvragen van de bijdrage in de kosten voor schoolgaande kinderen doet u via het:

Top