Bijdrage indirecte studiekosten voor kinderen Capelle

HOME  |  Bijdrage indirecte studiekosten voor kinderen Capelle

Bijdrage indirecte studiekosten voor kinderen Capelle

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen inwoners van Capelle via de Bijzondere Bijstand een bijdrage aanvragen voor indirecte studiekosten.

Bijdrage per schooljaar

Voor kinderen in het basisonderwijs kunt u per schooljaar een maximale bijdrage van € 50,- per kind ontvangen. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of WO krijgt u maximaal € 125,- per schooljaar. Dit kunt u ontvangen tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt.

Waarvoor kunt u een vergoeding krijgen?

U kunt alleen voor de volgende kosten bijzondere bijstand aanvragen:

  • schoolfonds
  • schoolreisjes, schoolexcursies en werkweken
  • door de school voorgeschreven extra kleding, zoals een overall, schort of sportkleding

Inkomen en vermogen

Met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunt u de hele bijdrage krijgen. Is uw inkomen hoger? Dan ontvangt u minder. We kijken ook naar uw vermogen.

In onderstaande tabel (2019) staan de inkomensgrenzen tot 110% en vermogensgrenzen.

Inkomen tot 110% en vermogensgrens voor bijdrage indirecte studiekosten
Gezin Inkomen tot 110% netto per maand exclusief vakantiegeld Maximum vermogen
Echtpaar € 1.531,- € 12.240,-
Alleenstaande ouder € 1.359,44 € 12.240,-
Alleenstaande € 1.071,70 € 6.120,-

Aanvraagformulier invullen

Tip: Vraag in één keer voor alle schoolgaande kinderen in uw gezin de indirecte studiekosten aan. Wanneer we uw aanvraag goedkeuren reserveren we de bijdrage voor alle kinderen. Heeft u nog geen nota voor al uw kinderen? Dan kunt u die later (in het schooljaar) opsturen en declareren met een declaratieformulier.

Schriftelijk aanvragen

Welk aanvraagformulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U kunt het formulier ook opvragen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten. Per e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer 010 - 284 84 57 (van 8.00 tot 12.00 uur) of afhalen bij de balie van Sociale Zaken.

Stuur het aanvraagformulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE, Capelle aan den IJssel. Vermeld dat het om een aanvraag voor indirecte studiekosten gaat. (Een postzegel is niet nodig). U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Online aanvragen

Krijgt u een bijstandsuitkering van ons? Dan kunt u de indirecte studiekosten ook online aanvragen via het formulier van bijzondere bijstand. U heeft hierbij een DigiD-inlogcode nodig. Vul het digitale formulier in met een computer, tablet of smartphone. Denk aan het uploaden van de gevraagde nota’s (als u die al in uw bezit heeft). Van papieren documenten kunt u een digitale foto uploaden.  

Aanvraag bijzondere bijstand met bijstandsuitkering

Top