Bijdrage indirecte schoolkosten voor kinderen Capelle

HOME  |  Bijdrage indirecte schoolkosten voor kinderen Capelle

Bijdrage indirecte schoolkosten voor kinderen Capelle

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen inwoners van Capelle via de Bijzondere Bijstand een bijdrage aanvragen voor indirecte schoolkosten.

Bijdrage per schooljaar

Voor kinderen in het basisonderwijs kunt u per schooljaar een bijdrage van € 50 per kind ontvangen. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) krijgt u € 125 per schooljaar. Dit kunt u ontvangen tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt.

Waarvoor kunt u een vergoeding krijgen?

U kunt alleen geld krijgen om mee te doen aan door de school voorgeschreven activiteiten en/of lesmateriaal. Deze kosten vergoeden we zonder rekening. Wel moet u de rekeningen 12 maanden bewaren. We kunnen dan achteraf controleren.

Inkomen en vermogen

Met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunt u de hele bijdrage krijgen. Is uw inkomen hoger? Dan ontvangt u minder. We kijken ook naar uw vermogen.

In onderstaande tabel (2020) staan de inkomensgrenzen tot 110% en vermogensgrenzen.

Inkomen tot 110% en vermogensgrens voor bijdrage indirecte schoolkosten
Gezin Inkomen tot 110% netto per maand zonder vakantiegeld Maximum vermogen
Echtpaar € 1.570,95 € 12.450,-
Alleenstaande ouder € 1.392,08 € 12.450,-

Aanvraagformulier invullen

Tip: Vraag in één keer voor alle schoolgaande kinderen in uw gezin de indirecte schoolkosten aan.

Schriftelijk aanvragen

Welk formulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U kunt het formulier ook opvragen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten. Per e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer 010 - 284 84 57 (van 8.00 tot 12.00 uur) of afhalen bij de balie van Sociale Zaken.

Stuur het formulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE, Capelle aan den IJssel. Vermeld dat het om een aanvraag voor indirecte schoolkosten gaat. (Een postzegel is niet nodig). U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Online aanvragen

Krijgt u een bijstandsuitkering van ons? Dan kunt u de indirecte schoolkosten ook online aanvragen via het formulier van bijzondere bijstand. U heeft hierbij een DigiD-inlogcode nodig. Vul het digitale formulier in met een computer, tablet of smartphone. Denk aan het uploaden van de gevraagde nota’s (als u die al in uw bezit heeft). Van papieren documenten kunt u een digitale foto uploaden.  

Aanvraag bijzondere bijstand met bijstandsuitkering

Top