Bezwaar, klachten en dwangsom

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Bezwaar, klachten en dwangsom

Bezwaar, klachten en dwangsom

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing (beschikking) van IJsselgemeenten? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Vanaf de dag na bekendmaking van het besluit (de verzenddatum in de brief), kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Het bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders) dat de beslissing heeft genomen, neemt binnen 12 weken een beslissing. U stuurt het bezwaarschrift naar het college van uw eigen gemeente.

Inwoners Capelle aan den IJssel

U vindt meer informatie op de pagina bezwaarschrift indienen op de website van Capelle aan den IJssel.

Inwoners Krimpen aan den IJssel

U vindt meer informatie op de pagina bezwaar en beroep op de website van Krimpen aan den IJssel.

Inwoners Zuidplas

U vindt meer informatie op de pagina bezwaar maken op de website van Zuidplas.

Klacht

Bent u ontevreden over de dienstverlening van IJsselgemeenten? Dan kunt u hierover een klacht indienen. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat u slecht of onbeleefd te woord bent gestaan. Of als een medewerker niet reageert op uw verzoek of aanvraag.

Online klacht doorgeven

U kunt online uw klacht indienen. Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig.

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen bij IJsselgemeenten, Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel. U hoeft geen postzegel te plakken. U kunt hiervoor ons Klachtenformulier (pdf, 67 kB) gebruiken. Dit formulier kunt u ook opvragen bij de Informatielijn.

Meer informatie vindt u in onze klachtenfolder (pdf, 170 kB).

Ombudsman

  • Voor inwoners van Capelle en Krimpen: Indien u vindt dat uw klacht niet goed is afgehandeld, kunt u de gemeentelijke Ombudsman inschakelen. Hoe u dat doet leest u op de pagina Gemeentelijke Ombudsman.
  • Voor inwoners van Zuidplas: Indien u vindt dat uw klacht niet goed is afgehandeld, kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Hoe u dat doet leest u op de website van de Nationale ombudsman.

Dwangsom

Als wij niet op tijd op uw aanvraag of verzoek antwoord geven, kunt u gebruik maken van de dwangsomregeling. Dit gaat als volgt:

  • u stuurt ons een brief waarin u vraagt om een dwangsomregeling. Hiermee stelt u ons ‘in gebreke’. Hierin vertelt u om welke aanvraag of welk verzoek het gaat. En op welke datum we moesten besluiten.
  • wij hebben nu nog twee weken om alsnog een beslissing te nemen over uw aanvraag of verzoek.
  • Hebben wij na twee weken nog geen beslissing genomen? Dan ontvangt u een dwangsom. Deze begint bij € 23,- per dag en loopt daarna verder op. U ontvangt maximaal € 1442,- dwangsom.

Meer informatie dwangsom

De dwangsomregeling valt onder de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De wet is van toepassing op bijna alle besluiten van de overheid. Met deze wet is het mogelijk om direct beroep in te stellen bij de rechter als gemeenten niet tijdig reageren een aanvraag, bezwaarschrift of verzoek.

Top