Bezwaar, klacht en dwangsom

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Bezwaar, klacht en dwangsom

Bezwaar, klacht en dwangsom

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing (beschikking) van IJsselgemeenten? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Vanaf de dag na bekendmaking van het besluit (de verzenddatum in de brief), kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Het bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders) dat de beslissing heeft genomen, neemt binnen 12 weken een beslissing. U stuurt het bezwaarschrift naar het college van uw eigen gemeente.

Inwoners Capelle aan den IJssel

U vindt meer informatie op de pagina bezwaarschrift indienen op de website van Capelle aan den IJssel.

Inwoners Krimpen aan den IJssel

U vindt meer informatie op de pagina bezwaar en beroep op de website van Krimpen aan den IJssel.

Inwoners Zuidplas

U vindt meer informatie op de pagina bezwaar maken op de website van Zuidplas.

Klacht

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u hierover een klacht indienen. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat u slecht of onbeleefd behandelt bent. Of als een medewerker niet reageert op uw verzoek of aanvraag.

Online klacht doorgeven

U kunt online uw klacht indienen. Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig.

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen bij IJsselgemeenten, Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel. U hoeft geen postzegel te plakken. U kunt hiervoor ons Klachtenformulier (pdf, 67 kB) gebruiken. Dit formulier kunt u ook opvragen bij de Informatielijn.

Meer informatie vindt u in onze klachtenfolder (pdf, 170 kB).

Ombudsman

  • Voor inwoners van Capelle en Krimpen: Indien u vindt dat uw klacht niet goed is afgehandeld, kunt u de gemeentelijke Ombudsman inschakelen. Hoe u dat doet leest u op de pagina Gemeentelijke Ombudsman.
  • Voor inwoners van Zuidplas: Indien u vindt dat uw klacht niet goed is afgehandeld, kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Hoe u dat doet leest u op de website van de Nationale ombudsman.

Dwangsom

Als wij te laat antwoord geven op uw aanvraag of verzoek, kunt u gebruik maken van de dwangsomregeling. Dit gaat in een aantal stappen. 

  1. U stuurt ons een e-mail of een brief. Daarin schrijft u: op welke datum we een besluit hadden moeten nemen en wat uw aanvraag of verzoek was. Ook schrijft u in de brief dat u vraagt om een dwangsomregeling. Zo laat u ons weten dat wij ons niet aan de afspraak houden (U stelt ons ‘in gebreke’).
  2. Wij hebben daarna nog 2 weken om een beslissing te nemen over uw aanvraag of verzoek.
  3. Hebben wij na 2 weken nog geen beslissing genomen? Dan ontvangt u geld (de dwangsom). Het begint bij € 23,- per dag en wordt steeds meer. U krijgt maximaal € 1442,-. U kunt ook een beroepschrift insturen naar de rechtbank. 

Wet dwangsom

Deze regeling staat in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Top