Bbz-uitkering voor zelfstandigen

HOME  |  Bbz-uitkering voor zelfstandigen

Bbz-uitkering voor zelfstandigen

Als zelfstandige komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor bijstand. De mogelijkheden, voorwaarden en bijstandsvormen leest u in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). U kunt op de Bbz 2004 een beroep doen als u een nieuw bedrijf start of als uw bedrijf in (tijdelijke) financiële problemen verkeert.

Er zijn in de bijstand 2 soorten uitkeringen voor zelfstandigen:

 • periodieke uitkering
 • bedrijfskapitaal

Bijstand aanvragen

Bijstand voor zelfstandigen vraagt u niet aan bij Sociale Zaken IJsselgemeenten. Het Bbz 2004 is uitbesteed aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. U kunt ook bellen: 010 -433 96 00 of een e-mail sturen naar ondernemen.rbz@rotterdam.nl  

Website Regionaal Bureau Zelfstandigen

Wanneer ben ik zelfstandige?

U bent volgens het Bbz 2004 zelfstandige als u:

 • niet in loondienst werkt, maar uw inkomen in Nederland verdient met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd bent
 • een levensvatbaar bedrijf heeft of begint
 • voldoet aan het urencriterium van de Wet Inkomstenbelasting
 • voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals in het bezit zijn van een vestigingsvergunning, vakdiploma, maar ook aan milieueisen en het bestemmingsplan
 • alleen of samen met anderen de zeggenschap heeft en de financiële risico’s loopt
 • niet door banken of via andere regelingen kan worden geholpen

Wanneer kan ik bijstand krijgen?

U kunt een beroep doen op het Bbz 2004 als u als zelfstandige onder een van de volgende categorieën valt:

 • u wilt een eigen bedrijf starten
 • u heeft een eigen bedrijf dat (tijdelijke) financiële problemen heeft

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen kan u verder informeren over de voorwaarden voor een Bbz-uitkering.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over Bijstand voor Zelfstandigen.
 

Top