Goed nieuws voor ouders met inwonende kinderen tussen 21 en 27 jaar. Jongeren tot 27 jaar tellen niet langer mee als kostendeler. Dit was eerst tot 21 jaar. De kostendelersnorm is de uitkering die u krijgt als u in een huis woont met 1 of meer andere volwassenen. Hoe meer kostendelers op uw adres wonen, hoe lager uw uitkering. Op 1 januari verandert de kostendelersnorm. 

U hoeft niets te doen

Verandert er iets voor u? Dan passen we uw uitkering vanaf januari 2023 aan. U krijgt dan een brief.

Blijft uw uitkering hetzelfde? Dan krijgt u geen brief.

Hoe ziet de verandering eruit?

Alle huisgenoten tot 27 jaar tellen niet meer mee voor de kostendelersnorm. Dit geldt voor de uitkering van mensen van 27 jaar en ouder én voor de uitkering van jongeren tot 27 jaar.  

Voorbeeld

Bij de kostendelersnorm is de hoogte van de uitkering een percentage(%) van de uitkering voor gehuwden. In dit voorbeeld is iedereen 21 jaar of ouder en krijgt een uitkering. 

In huis wonen:Uitkering vóór 1 januariUitkering vanaf 1 januariAls de zoon 27 jaar wordt
moeder (50 jaar)43,33% (kostendeler 3 personen)70% (alleenstaande)50% (kostendeler 2 personen)
zoon (26 jaar)43,33% (kostendeler 3 personen)50% (kostendeler 2 personen)50% (kostendeler 2 personen)
dochter (25 jaar)43,33% (kostendeler 3 personen)50% (kostendeler 2 personen)43,33% (kostendeler 3 personen)

Vanaf 1 januari geldt de kostendelersnorm van 27 jaar of ouder. Voor moeder geldt: er wonen geen mensen boven de 27 jaar in huis. Voor de zoon en dochter geldt: ze delen hun huis met hun moeder. Zij is ouder dan 27 jaar.

Als de zoon 27 jaar wordt, telt hij mee voor de uitkering van moeder en dochter. De moeder en haar zoon krijgen dan een uitkering van 50% (kostendeler 2 personen). De dochter krijgt een uitkering van 43,33% (kostendeler 3 personen).

Niet alle huisgenoten tellen mee als kostendeler

Géén kostendelers zijn:

  • uw partner
  • huisgenoten tot 27 jaar (dit was eerst tot 21 jaar)
  • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of een bijdrage volgens WTOS
  • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen
  • kamerhuurders of kostgangers met een commerciële relatie

Ioaw / Ioaz

De verhoging van de leeftijd van 21 naar 27 jaar geldt ook voor de IOAW en IOAZ. Verder verandert de berekening van de uitkering niet. De kostendelersnorm geldt alleen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Het maakt niet uit met hoeveel personen (van 27 jaar en ouder) u woont. Uw uitkering is altijd 50% (de helft) van het bedrag voor een echtpaar.

Waarom deze verandering?

Jongeren wonen tegenwoordig vaak langer thuis. Onder andere omdat het lastig is een eigen woning te vinden. Ouders met een uitkering gaan er vanaf januari niet langer op achteruit als hun kinderen 21 jaar worden. Zo zorgen we ervoor dat jongeren niet uit huis moeten omdat de ouders het niet kunnen betalen als ze na hun 21e thuis blijven wonen.