Soms heeft u door een bijzondere situatie extra kosten. Dit zijn dan kosten die niet iedereen heeft. Bijvoorbeeld voor rechtsbijstand, bewindvoering, betaling vaste lasten bij verblijf in een inrichting, reiskosten, hele hoge energiekosten, en kosten voor schoolgaande kinderen.

Iedereen met een lager inkomen kan soms een vergoeding krijgen voor bijzondere kosten. Dat heet bijzondere bijstand. Dit geldt niet alleen met een uitkering. Ook als u werkt. Weet u niet zeker of we uw kosten vergoeden? Kijk dan op deze pagina of bel de informatielijn: 010 – 284 84 57.

Ook voor energie

Ook voor hoge energiekosten kunt u soms bijzondere bijstand aanvragen. Echter, de hoge energieprijzen van nu gelden voor iedereen. Daarom heeft het Rijk al een aantal maatregelen genomen. Zoals de energietoeslag en het energieplafond. Bijzondere bijstand voor energielasten is dus een uitzondering. Hiervoor gelden ook strengere regels dan bij de Energietoeslag. We kijken bijvoorbeeld ook naar uw eigen vermogen. Daarnaast adviseren we zoveel mogelijk op energie te besparen. Met isolatie, korter douchen en de verwarming op 19 graden. Soms is dat niet goed mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent. Dan kan 19 graden te koud voor u zijn. Is dat het geval? Dan kunt u voor de extra kosten misschien wel bijzondere bijstand krijgen.

Geen bijzondere bijstand voor medische kosten

We geven geen bijzondere bijstand voor medische kosten. Heeft u veel medische kosten? Dan is het afsluiten van een aanvullende verzekering verstandig. Zo voorkomt u hoge kosten.

Heeft u extra kosten voor wassen of moet u extra stoken door medische klachten? Dan kunt u voor de extra kosten misschien wel een vergoeding krijgen.

Goed verzekerd

Het is normaal dat u zich goed verzekert. Bijvoorbeeld voor ziektekosten, uw inboedel, aansprakelijkheid en uw begrafenis of crematie. Voor ziektekosten is een verzekering zelfs verplicht.

Woonkostentoeslag

Kunt u uw woonkosten niet meer betalen? Krijgt u bijvoorbeeld door een hoge huur geen huurtoeslag? Dan kunt u woonkostentoeslag aanvragen. Dat kan ook als u de hypotheek niet meer kunt betalen omdat uw inkomen veel lager is geworden. Woonkostentoeslag is altijd tijdelijk. We kunnen u verplicht laten zoeken naar een goedkopere woning. 

Op tijd online aanvragen

Vraag bijzondere bijstand op tijd aan! Dit kunt u online doen op deze pagina. U kunt tot 13 weken na de datum van de rekening een aanvraag doen. Alleen voor verhuis- en inrichtingskosten, spullen voor in uw woning en kosten zoals woonkostentoeslag en vaste lasten vraagt u de bijzondere bijstand vooraf aan.