Vakantie aanvragen

HOME  |  Vakantie aanvragen

Vakantie aanvragen

Wanneer u een bijstandsuitkering heeft kunt u per jaar maximaal 4 weken per kalenderjaar naar het buitenland. Als u binnen Nederland verblijft, is er geen maximale vakantieduur. Vraag wel altijd uiterlijk 4 weken voor vertrek toestemming aan Sociale Zaken met het vakantieaanvraagformulier. We bekijken of u nog voldoende vakantiedagen heeft. Daarnaast mag uw vakantie uw afspraken over werk en opleiding niet in de weg staan. Als u langer dan 4 weken in het buitenland verblijft, dan ontvangt u over deze periode geen uitkering. En we kunnen uw uitkering ook verlagen.

Aanvragen

Online vakantie aanvragen

U kunt uw vakantie digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig.

U kunt ook schriftelijk toestemming voor uw vakantie vragen. Stuur dan het aanvraagformulier vakantie (pdf, 90 KB) volledig ingevuld naar Sociale Zaken IJsselgemeenten, Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel. Vermeld op de envelop dat het een verzoek om vakantie is. Een postzegel is niet nodig.

U kunt het formulier downloaden en uitprinten of opvragen bij onze informatielijn via e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of telefoon (010) 284 84 57 (bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur). U kunt ook langskomen bij de balie van Sociale Zaken IJsselgemeenten.

Partners

Voor partners geldt het vakantierecht per persoon. Dus als de één op vakantie gaat, behoudt de andere zijn vakantierecht.

Vakantie aaneengesloten opnemen

U mag de 4 vakantieweken aaneengesloten of verspreid over het jaar opnemen. Het is niet toegestaan om meer dan 4 vakantieweken van 2 opeenvolgende jaren aaneen op te nemen (in december van het oude jaar en januari van het nieuwe jaar).

Vakantie in Nederland

In principe mag u voor langere tijd in Nederland op vakantie of buiten de gemeente verblijven. Wij gaan er wel van uit dat u slechts tijdelijk buiten de gemeente verblijft en uw woonruimte in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas niet opgeeft.

Verwerkingsprocedure

Sociale Zaken beoordeelt uw verzoek en laat u altijd schriftelijk het besluit weten.Dit geldt voor vakanties in binnen- en buitenland, maar ook als u om andere redenen buiten de gemeente verblijft. Als een re-integratiebedrijf u begeleidt, vragen wij voor uw verzoek advies aan hen.

Meer informatie

Voor meer informatie over bijstand en vakantie kunt u contact opnemen met de informatielijn van Sociale Zaken via e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of telefoonnummer (010) 2848457 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur). U kunt ook langskomen bij de balie van Sociale Zaken IJsselgemeenten.

Om te downloaden:

Top