Meest gestelde vragen

HOME  |  Sociale Zaken  |  Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Onze informatielijn beantwoordt  dagelijks veel vragen. Daarbij zijn vaak dezelfde vragen. Meestal kunnen we hierop een standaard antwoord geven. Hieronder vindt u er een aantal. (V=Vraag; A=Antwoord).

Aanvraag

V: Hoe staat het met mijn bijstandsaanvraag?
A: Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. U weet dan dat wij uw aanvraag hebben ontvangen en in behandeling hebben genomen. Als u na acht weken nog geen besluit heeft ontvangen, kunt u ons bellen. Als wij nog informatie van u nodig hebben, vragen we dat. U krijgt dan een hersteltermijn om die informatie nog te geven. Kreeg u een hersteltermijn van bijvoorbeeld een week, dan wordt de aanvraagprocedure ook een week langer. U kunt dan na negen weken bellen.

Betaling

V: Wanneer wordt de uitkering overgemaakt?
A: Uw uitkering staat uiterlijk de laatste dag van de maand op uw rekening.Zie het overzicht van de betaaldata.

V: Het is de laatste dag van de maand. Waarom is mijn uitkering nog niet gestort?
A: Mogelijk heeft u andere inkomsten (bijvoorbeeld loon of een andere uitkering) en heeft u de loonstrook of inkomensspecificaties nog niet opgestuurd. Doe dit zo snel mogelijk via sozafinancien@ijsselgemeenten.nl. Wij betalen de aanvullende uitkering dan uit.
Of uw uitkering is geblokkeerd. Bel ons wanneer het u niet duidelijk is waarom uw uitkering nog niet is gestort.

Ander inkomen

V: Heeft Sociale Zaken mijn loonstroken/betaalspecificaties ontvangen?
A: Uw loonstroken/betaalspecificaties mailt u naar sozafinancien@ijsselgemeenten.nl. U krijgt direct een e-mail terug met een bevestiging dat we uw gegevens hebben ontvangen.

V: Ik krijg mijn loon per vier weken uitbetaald. Van de laatste week heb ik nog geen loonstrook ontvangen. Ik zit nu zonder geld. Wat moet ik doen?
A: U kunt een schatting maken van uw loon van deze week. Mail dit naar sozafinancien@ijsselgemeenten.nl. We vullen uw inkomsten aan volgens uw schatting. Als u daarna uw loonstrook inlevert, maken we een definitieve berekening. De volgende maand verrekenen we dat met uw uitkering of u krijgt een nabetaling.

Afspraken afzeggen

V: Hoe kan ik me afmelden voor een afspraak of bijeenkomst op het Werkplein IJsselgemeenten?
A: Zijn er dringende redenen waardoor u niet aanwezig kunt zijn? Bel dan minimaal één werkdag vóór uw afspraak tussen 8.00 tot 14.00 uur met het Werkplein IJsselgemeenten via telefoonnummer (010) 2848400. Voor alle andere vragen belt u de informatielijn tussen 8.00 tot 12.00 uur via 010 - 2848457.

Inkomensondersteuning

V: Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?
A: Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Dit vindt u op de pagina bijzondere bijstand en is verkrijgbaar bij de informatielijn en onze balies. U vult het aanvraagformulier in en ondertekent het. Heeft u een partner? Dan ondertekent die ook het formulier.

V: Hoe kom ik aan een aanvraagformulier bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag?
A: Dat kan op verschillende manieren:

V: Wat is mijn belastbaar jaarinkomen met een bijstandsuitkering? Dit is onder andere nodig om bij de Belastingdienst toeslagen en/of heffingskorting aan te vragen.
A: U geeft bij de Belastingdienst een schatting van uw belastbaar - of toetsingsinkomen over een kalenderjaar op. Voor de bijstand gelden onderstaande voorlopige bedragen voor 2017 . Dit zijn bruto bedragen bij een volledige uitkering. Heeft u andere inkomsten gehad?. Dan telt u die erbij op.

leefsituatie % jaarinkomen per persoon

Tabel bruto Jaarinkomen 2017

gehuwd, beide partners ouder dan 21 100% € 9.720,-
gehuwd, geen kinderen, 1 partner ouder dan 21 jaar, 1 partner jonger dan 21 jaar  € 5.660,-
gehuwd, met kinderen, 1 partner ouder dan 21 jaar, 1 partner jonger dan 21 jaar € 8.030,-
Alleenstaande ouder 70% € 15.030,-
Alleenstaande 70% € 15.030,-
Kostendeler met 2 personen 50% € 9.520,-
Kostendeler met 3 personen 43,33% € 7.950,-
Kostendeler met 4 personen 40% € 7.060,-
Kostendeler met 5 personen 38% € 6.530,-
Kostendeler met 6 personen 36,67% € 6.180,-
Kostendeler met 7 personen 35,71% € 6.010,-
Kostendeler met 8 personen 35% € 5.890,-

Fraude

V: Waar kan ik informatie verstrekken met betrekking tot (mogelijke) uitkeringsfraude?
A: We zijn erg blij wanneer u uw vermoedens van fraude met een uitkering bij ons meldt. Kijk hoe u dat kunt doen op onze pagina Fraude melden.

Vakantie

V: Hoelang mag ik op vakantie?
A: U mag per jaar (1 januari - 31 december) maximaal vier weken (=28 dagen) op vakantie in het buitenland. Meer informatie over de regels en voorwaarden vindt u op de pagina vakantie aanvragen.

V: Hoe kan ik vakantie aanvragen?
A: Vraag uiterlijk vier weken voor vertrek toestemming met het aanvraagformulier. Dit vindt u op de pagina vakantie aanvragen en is verkrijgbaar bij de informatielijn en onze balies.

Top