Kostendelersnorm

HOME  |  Kostendelersnorm

Kostendelersnorm

Woont u met meerderjarige personen in dezelfde woning? Dan geldt voor u de  kostendelersnorm. Daardoor wordt de bijstandsnorm per persoon lager. Als u alleen met uw partner en/of met minderjarige kinderen woont, geldt de kostendelersnorm niet.

Meerdere volwassenen in één huis

De kostendelersnorm heeft invloed op de hoogte van uw uitkering. Want hoe meer meerderjarigen in uw woning, hoe lager uw uitkering. De hoogte van hun inkomen speelt daarbij geen rol. Alleen het aantal personen telt. De kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van een woning. Het is dus heel belangrijk dat u met meerderjarige medebewoners goede afspraken maakt over hun bijdrage in de (woon)kosten.

Bekijk hier het filmpje voor meer informatie:

Wat de kostendelersnorm betekent voor de hoogte van uw uitkering ziet u hieronder.

Huishoudtype

(aantal meerderjarigen)

Individuele norm

= % van de gehuwdennorm

bedrag

(juli 2018)

1 persoons 70% € 996,56
2 persoons 50% € 711,83

3 persoons

43,33% € 616,92
4 persoons 40% € 569,46
5 persoons 38% € 540,99

Voorbeeld

Bent u ouder dan 21 jaar en heeft u twee medebewoners van 21 jaar en ouder? Dan bestaat uw huishouden uit 3 personen en ontvangt u 43,33% van de bijstandsnorm voor samenwonenden/gehuwden. Die bedraagt per 1 juli 2018 € 1.423,66 (= 100%). Dan ontvangt u in dit voorbeeld € 616,92 (= 43,33%).

Uitzonderingen

De kostendelersnorm geldt niet als jongeren tot 21 jaar, studenten, onderhuurders en kostgangers bij u wonen. Wel is het zo dat wij het bedrag dat u aan kostgeld of onderhuur ontvangt, korten op uw uitkering. Voor jongeren tot 21 jaar die zelf een uitkering ontvangen, geldt de kostendelersnorm ook niet.

Ioaw en Ioaz

In de Ioaw en Ioaz geldt de kostendelersnorm voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Bij de Ioaw en Ioaz maakt het niet uit hoeveel inwonende personen er zijn. De uitkering is altijd 50%. De uitkering is niet direct 50%. Er geldt een afbouwregeling. Pas in 2019 wordt de 50% bereikt.

Top