IOAZ-uitkering

HOME  |  IOAZ-uitkering

IOAZ-uitkering

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor ouderen die stoppen als zelfstandig ondernemer omdat de inkomsten uit het bedrijf onvoldoende zijn.
De Ioaz vult het totale inkomen van u en uw partner, zoals arbeidsinkomsten, uitkeringen en pensioenen aan tot het niveau van het sociaal minimum. Bent u een alleenstaande (ouder) en wonen er personen vanaf 21 jaar in uw woning, dan krijgt u een lagere uitkering. U kunt de (woon)kosten dan samen delen.
Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft tot een bedrag van € 132.299,- buiten beschouwing. Van het meerdere wordt 3% als inkomen beschouwd en van uw uitkering afgehaald.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • u bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • u heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt waarvan ten minste de laatste 3 jaar als zelfstandige
  • u heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur
  • Het inkomen (de winst) uit uw bedrijf was de laatste drie jaar minder dan € 24.540,- bruto gemiddeld per jaar. Bij het inkomen worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als uw partner meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 25.851,- bruto per jaar. Dit wordt bij een aanvraag onderzocht

Aanvragen

De aanvraag van deze uitkering gaat via het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam. Bel naar 14 010 en vraag naar Rotterdam of stuur een mail: rbz.wi@rotterdam.nl of kijk op www.rotterdam.nl/rbz. U moet uw aanvraag indienen voordat u stopt met uw onderneming. Tussen de aanvraag en het moment waarop u stopt mag maximaal 1,5 jaar zitten. 

Top