Individuele studietoeslag

HOME  |  Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die studeren maar door een functiebeperking niet in staat zijn om naast hun studie via een bijbaan het minimumloon te verdienen. Een individuele studietoeslag is een geldbedrag om vrij te besteden.

Voorwaarden

U komt voor een individuele studietoeslag in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent inwoner van de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of u heeft recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • u bent niet in staat om naast uw studie het wettelijk minimum loon te verdienen
  • u heeft weinig of geen vermogen

Als u gehuwd of samenwonend bent, gelden deze voorwaarden voor u beiden. Dat betekent dat wanneer u afzonderlijk aan de voorwaarden voldoet, u afzonderlijk recht heeft op deze toeslag.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?

De individuele studietoeslag is 20% van het wettelijk minimumloon dat voor u geldt. U krijgt dit bedrag per maand uitbetaald. U krijgt de individuele studietoeslag maximaal zes maanden. Studeert u daarna nog en ontvangt u nog steeds WSF of WTOS, dan kunt u opnieuw de individuele studietoeslag aanvragen.

Aanvragen

Voor de individuele studietoeslag moet u een aanvraag indienen met het aanvraagformulier (pdf, 261,10 KB). Stuur het aanvraagformulier naar: Sociale Zaken IJsselgemeenten, Antwoordnummer 760, 2900 WE, Capelle aan den IJssel.

Antwoord en uitbetaling

Als uw aanvraag is ingediend, hoort u binnen acht weken ons besluit. Soms is er meer tijd nodig om uw aanvraag af te handelen. Bijvoorbeeld omdat u zelf nog informatie moet geven. In dat geval krijgt u hierover een brief.

Uitbetaling

Als besloten is dat u de individuele studietoeslag krijgt, maken wij de bedragen maandelijks op uw bankrekening over.

Meer informatie

Voor meer informatie over de individuele studietoeslag of het opvragen van een aanvraagformulier neemt u contact op met de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten. Dit kan per e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of telefoon (010) 2848457 (op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur). U kunt ook langskomen bij de balie van Sociale Zaken IJsselgemeenten.

Top