Bijzondere bijstand aanvragen

HOME  |  Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u bijzondere kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen? Misschien heeft u dan recht op een bijdrage uit de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente. 

Voorwaarden en regels

Elke gemeente heeft eigen voorwaarden en regels voor het uitkeren van bijzondere bijstand. In ieder geval bekijken we:

  • of u de kosten nergens anders vergoed kunt krijgen
  • of het wel bijzondere kosten zijn. Kosten zoals voeding, huur en energie moet u uit uw eigen inkomen betalen, dit zijn geen 'bijzondere' kosten.
  • of het echt noodzakelijk is dat de kosten gemaakt moeten worden
  • welk bedrag u zelf moet bijdragen (aan de hand van uw inkomen en vermogen)

In het Informatieblad bijzondere bijstand Capelle aan den IJssel (pdf, 259,33 KB) vindt u de voorwaarden en regels voor Capelle aan den IJssel.

In het Informatieblad bijzondere bijstand Krimpen aan den IJssel (pdf, 291,4 KB) vindt u de voorwaarden en regels voor Krimpen aan den IJssel.

In het Informatieblad bijzondere bijstand Zuidplas (pdf, 179,47 KB) vindt u de voorwaarden en regels voor Zuidplas.

Schriftelijk aanvragen

Welk aanvraagformulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U kunt het formulier ook opvragen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten per e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer (010) 2848457 (van 8.00 tot 12.00 uur) of afhalen bij de balie van Sociale Zaken.

Stuur het aanvraagformulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE, Capelle aan den IJssel. Vermeld dat het om een aanvraag voor bijzondere bijstand gaat. U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Antwoord

Als uw aanvraag is ingediend, bekijken we of u bijzondere bijstand kunt krijgen. U krijgt binnen 8 weken het besluit thuisgestuurd.

Soms is er meer tijd nodig om uw aanvraag af te handelen. Bijvoorbeeld omdat andere instanties inlichtingen of een advies moeten geven. Als hiervan sprake is krijgt u hierover een brief. Als u zelf nog gegevens moet verstrekken en deze niet of te laat inlevert, kunnen wij niet beoordelen of u recht heeft op bijzondere bijstand. Wij kunnen u dan geen bijzondere bijstand geven.

Uitbetaling

Als besloten is dat u bijzondere bijstand krijgt, maken wij het bedrag zo snel mogelijk op uw bankrekening over. Het kan zijn dat u nog een (definitieve) nota moet inleveren, voordat we de bijstand uitbetalen of dat u de nota moet bewaren. Dit leest u dan in de brief die u ontvangt. De bijzondere bijstand kunnen we op 3 manieren uitbetalen:

  1. eenmalig: u ontvangt in één keer een bedrag voor de bijzondere kosten.
  2. periodiek: dit betekent dat u bijstand ontvangt voor kosten die regelmatig terugkomen, bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal. Deze bijstand krijgt u maximaal een jaar. Aan het einde van dat jaar moet u opnieuw een aanvraag indienen.
  3. als lening: u moet dan iedere maand een bedrag aflossen. Als u een bijstandsuitkering krijgt, houden we dit bedrag in op uw uitkering.

Meer informatie

Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u contact opnemen met de informatielijn van Sociale Zaken per e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer (010) 2848457 op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur of langskomen bij de balie van Sociale Zaken.

Top